EN

Whoa, you made it! This means that you, or someone you know, have the CD release of our second album Underdog, and this really means a lot to us! Thanks for the support, Filch loves you!

You can find all of the animations and songs bellow, but first we would like to give a short shout-out to the people who made this happen. Special thanks to Vanja Sheremetkoski, Mihail Naumov and Darko Stojoski for the awesome illustrations and animations, and to Gjorgi Vacev for the recording, mixing and mastering of Underdog and also our first self-titled album, and to all the people supporting us from the start! And now, please shut down all other distractions, and enter Filch’s world. Enjoy.

MK

Успеа! Ова значи дека ти, или некој друг, го имате официјалното CD од нашиот втор студиски албум Underdog, и ова навистина ни значи многу! Фала за поддршката, Filch ве сака!

Сите песни и анимации може да ги погледнете подолу, но пред тоа би сакале накратко да ги спомнеме луѓето без кои ова немаше да се случи. Огромно фала до Вања Шереметкоски, Михаил Наумов и Дарко Стојоски за опасните илустрации и анмации, и фала до Ѓорги Вацев за снимањето, миксот и мастерот на Underdog и нашиот прв самонасловен албум, и исто фала до сите луѓе кои нѐ поддржуваат од самиот почеток! А сега, ве молиме исклучете ги сите дистракции и влезете во светот на Filch. Уживајте.